Zašto Foliot?

Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji neprofitna je udruga koja od 2006. godine provodi razne edukativne i kreativne programe s djecom i za djecu na području Općine Matulji.

Do lipnja 2016. godine djelovali smo pod imenom Društvo Naša djeca Matulji, no kako u Općini Matulji ne postoji niti jedna udruga koja u kontinuitetu provodi programe za mlade u području neformalnog obrazovanja i kreativnog razvoja, a velik broj učlanjene djece i po završetku osnovne i srednje škole želi nastaviti s aktivnostima u našoj udruzi, odlučili smo proširiti svoje područje djelovanja te ponuditi sadržaje i za mlade. Od jeseni 2016. godine provodimo radionice i edukacije i za mlade. Tu smo promjenu odlučili promjenu obilježiti i novim imenom.

Tom promjenom Foliot postaje centar neformalnog obrazovanja i kreativnog izražavanja djece i mladih u Općini Matulji. Nastavljamo biti mjesto za učenje i kreativno ispunjavanje slobodnog vremena ali i za razvijanje samostalnosti, kreativnosti, slobode u izražavanju, međusobnog uvažavanja i razumijevanja. Kao i posljednjih devet godina, dok smo djelovali kao Društvo Naša djeca Matulji, nastavljamo pružati djeci niz izvanškolskih aktivnosti i pomagati roditeljima u kvalitetnom osmišljavanju slobodnog vremena njihove djece. A od jeseni ove godine provodimo aktivnosti i za mlade. Osim prilike za dodatnu edukaciju, mladima ćemo ponuditi i mogućnost da se kroz naš centar uključe u život lokalne zajednice (organizacija kulturnih i umjetničkih događanja, razvoj civilnog društva, itd.)

Zastupamo i promičemo aktivno i etičko sudjelovanje djece u svim aspektima provedbe i praćenja Konvencije UN-a o pravima djeteta te potičemo i provodimo edukaciju djece i mladih o pitanjima koja ih se tiču u životu i razvoju lokalne i šire zajednice. Upoznajemo djecu i mlade i s važnošću volontiranja te potičemo mlade na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici. Promičemo i potičemo odgoj solidarnosti te aktivnog i odgovornog roditeljstva i trudimo se biti oaza zdravog i sretnog odrastanja u kojem će djeca i mladi provoditi vrijeme na kreativan, poučan i zabavan način.

Ciljevi djelovanja Udruge utvrđeni Statutom:

  • Razvijanje i poticanje kreativnosti, samostalnosti, slobode u izražavanju, međusobnog uvažavanja i razumijevanja djece i mladih te poticaj na (buduće) aktivno (i aktivističko) sudjelovanje u životu zajednice;
  • Promicanje, razvoj i unapređenje kvalitete života djece i mladih, u skladu s Konvencijom o pravima djece Ujedinjenih naroda, a posebice života djece i mladih na području Općine Matulji;
  • Podrška roditeljima u razvoju i odgoju djece od preškolske dobi djece do završetka njihovog srednjoškolskog obrazovanja;
  • Podrška mladima nakon završetka srednje škole u pronalaženju posla i/ili dodatne edukacije.

Vizija Udruge jest razvoj i osnaživanje kreativnosti i samostalnosti djece i mladih, društvo koje razumije prava i potrebe djece i mladih te njihovih roditelja, potiče i cijeni kreativnost, štiti i promiče dječja prava te djeci i mladima pruža sigurno, poticajno i zdravo odrastanje.

Vrijednosti koje poštuju i prate aktivnosti koje udruga Foliot provodi jesu vrijednosti na kojima počivaju vizija i ciljevi rada Udruge. Svojim djelovanjem Udruga promiče vrijednosti humanosti, odgovornosti, ravnopravnosti, solidarnosti, kreativnosti, pristupačnosti, profesionalnosti.

Ako želite saznati tko su ljudi koji čine Foliot, pročitajte više na idućoj poveznici.

I na kraju, zašto Foliot? Riječ „foliot“ označava maleni dio satnog mehanizma. Odlučili smo iskoristiti tu riječ kao metaforu našeg djelovanja – trudimo se našim programima i projektima omogućiti djeci i mladima da provedu svoje slobodno vrijeme što kreativnije, smislenije, razvijajući se kroz igru i učenje. Zahvalni smo na vremenu koje je iza nas i generacijama djece i roditelja koje su se s nama družile pod starim imenom, ali još se više veselimo vremenu koje dolazi.

A hvala i našoj prijateljici, mladoj scenografkinji Liberti Mišan čija nas je istoimena diplomska predstava inspirirala i potaknula da upravo ta riječ označi naš novi početak.