Vrijeme je za zdravlje

„Vrijeme je za zdravlje“ odgojno-obrazovni projekt o važnosti zdrave prehrane i suživota s prirodom kojim se želi na kreativan i pristupačan način djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi približiti prirodna prehrana i važnost zdravog načina života uopće. Potrebno je promijeniti način razmišljanja o (pre)hrani i upoznati djecu s razlikama između prirodne i sintetičke hrane, porijeklom hrane te na koji način hrana utječe na naš organizam. Za zdravlje pojedinca vrlo je bitna i fizička aktivnost koja se smanjuje za 70% kod djece kada sjednu u školske klupe. Pa se, osim osnaživanja osjećaja odgovornosti učenika/ca prema svom zdravlju te prirodi i okolišu, ovim projektom želi potaknuti i na daljnje stjecanje i prijenos znanja o zdravoj prehrani i ekološkoj proizvodnji hrane ali i aktivnom načinu života. Naime, upravo su djeca i mladi ključna skupina za postizanje dugoročnih promjena u ustaljenim društvenim navikama, kao što je nezdrava prehrana koja uz nedovoljnu tjelesnu aktivnost pridonosi porastu problema pretilosti.

Projekt „Vrijeme je za zdravlje“ je ciklus kulinarskih i kreativnih radionica kojima se želi djecu i njihove roditelje potaknuti na zdravije i odgovornije razmišljanje o (pre)hrani. Ovim projektom želimo dati djeci i njihovim roditeljima neophodna znanja i iskustva da postanu dio rješenja te da pridonesu razvoju kulture pravilne prehrane i popularizaciji ekološke proizvodnje hrane na razini svoje škole, općine i županije.

Koordinatorica projekta: Sanja Monar
Početak projekta: Rujan 2016
Završetak projekta: Lipanj 2017

Tijekom projekta organizirat će se i nekoliko odlazaka na lokalne tržnice i OPG-ove kako bi djeca shvatila odakle „prava“ hrana dolazi. Projektom se želi pružiti djeci i mogućnost učenja obrade zemlje i sadnje biljaka kako bi razumijeli prirodne procese i još važnije, razvili osjećaj brige i poštovanja prema prirodi a naposlijetku i prema sebi.