Foliot na putu

Foliot na putu je ciklus putujućih radionica, akcija i projekcija koji provodimo izvan Matulja i naše adrese Kastavska cesta 4. Primarno u drugim mjestima Općine Matulji, no u suradnji s drugim udrugama i institucijama i u drugim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije.

Osnovni cilj ovog programa jest pokrenuti različite edukativne, inovativne i kreativne sadržaje za djecu i mlade u udaljenijim mjestima Općine Matulji. U suradnji s mjesnim odborima, vrtićima i školama u Općini, a prema interesima djece i mladih u tim mjestima, provodimo kreativne radionice (likovna, filmska, fotografska) koje inače provodimo i u sklopu programa Školska godina u Foliotu, a koje djeca koja ne žive u Matuljima možda nisu u mogućnosti pohađati.

Na taj način, pomažemo decentralizaciju kulturnih sadržaja za djecu i mlade u Općini Matulji i potičemo ulaganje i u druga mjesta u općini. Ovisno o interesu djece i mladih, u suradnji sa školama, drugim udrugama i mjesnim odborima želimo ponuditi i pokrenuti različite radionice i događanja (filmske projekcije, kazališne predstave, vikend edukacije).

Ako biste željeli da Foliot doputuje i do Vašeg mjesta ili imate prijedlog za neku suradnju koju bismo mogli ostvariti u sklopu ovog programa a koja je u skladu sa ciljevima i djelatnostima naše udruge, javite nam se putem kontakt obrasca ili na mail udruga.foliot@gmail.com

U pripremi

RUKAVAC

RUKAVAC

U suradnji s Osnovnom školom Andrije Mohorovičić u Rukavcu provodit ćemo kreativne i likovne radionice.
BREŠCA

BREŠCA

U suradnji s Osnovnom školom Drage Gervaisa provodit ćemo filmske i plesne radionice.
PERMANI

PERMANI

U suradnji s mjesnim odborom Permani te Osnovnom školom Andrije Mohorovičić u Jušićima provodit ćemo kreativne i eko radionice.