Male filmske priče u Foliotu

Male filmske priče u Foliotu nastale su u sklopu projekata “Početak igre” i “Filmski klub” koje smo provodili od kolovoza do prosinca 2016. godine, uz potporu Primorsko-goranske županije, Hrvatskog audiovizualnog centra i Općine Matulji.